AUTOGRAND, a.s.
Budúcnosť s Mazdou

Odpady

Informácia k odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z.z.

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vykonávame bezplatný spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a odpadových pneumatík.