AUTOGRAND, a.s. Mazda Bratislava
Budúcnosť s Mazdou

Ochrana osobných údajov

AUTOGRAND, a.s., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 34 10 99 86, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2538/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon") oznamuje:

Údaje získavané portálom

Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom spracúva tieto osobné údaje získané cez portál:

 1. Kontaktný formulár – poskytnutie týchto údajov umožňuje kontaktovať zákazníka,
 2. Zvažujem kúpu automobilu alebo testovaciu jazdu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel,
 3. Online objednávka do servisu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich so servisom motorových vozidiel,
 4. Náhradné diely a príslušenstvo – dopyt na diel a cenu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb predaja náhradného dielu a príslušenstva,
 5. Zasielanie marketingových informácií (Newsletter) – je možné len na základe vášho osobitného a dobrovoľného súhlasu v súlade s § 11, ktorý vyjadríte vyznačením príslušného políčka pri registrácii. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese marketing@autogrand.sk, alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Cookies

Pri surfovaní po internete majú mnohí obavy o svoje súkromie aj z používania Cookies na internete. Cookies sú malé dokumenty, ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky. Prevádzkovateľ používa na svojich stránkach iba Session Cookies. Tieto sa neukladajú u používateľa a obsahujú neosobné alebo identifikačné informácie o používateľovi. Zisťuje sa z nich počet návštevníkov portálu, či druh použitého prehliadača, čo využívame na optimalizáciu a vylepšenie našej stránky. Session Cookies sa po zatvorení prehliadača automaticky vymazávajú. Cookies môžete zablokovať v nastaveniach vášho prehliadača.

Sprostredkovatelia

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. So sprostredkovateľmi má Prevádzkovateľ uzavreté Sprostredkovateľské zmluvy, ktorými zabezpečuje, že bude problematike ochrany osobných údajov venovať náležitú pozornosť. Takéto zmluvy má Prevádzkovateľ uzavreté so spoločnosťami:

 1. ATIcomp, s. r. o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti informačných technológií,
 2. AutoKorzo maklér s.r.o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti poisťovníctva pre klientov Prevádzkovateľa,
 3. BE-SOFT a.s. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby pre Prevádzkovateľa,
 4. B.O.A.T. Plus spol. s r.o. za účelom vykonávania činností v oblasti zabezpečovania účtovných služieb a služieb v oblasti personálnej a mzdovej agendy pre zamestnancov Prevádzkovateľa,
 5. DATACOPY, s. r. o. za účelom inštalácie, údržby, servisu kamerových systémov,
 6. Slovakia Security®, s.r.o. za účelom vykonávania činností v oblasti strážnej služby,
 7. Alena Táborová, živnostník za účelom zabezpečovania služieb pre klientov Prevádzkovateľa voči Dopravnému inšpektorátu SR.